background

Personeelsbeleid

Personeelshandboek/bedrijfsrelglement

Het personeelshandboek is onmisbaar voor het vastleggen van afspraken met uw medewerkers. Het is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst en cao (indien van toepassing). U legt in een personeelshandboek alle richtlijnen en interne regels binnen uw organisatie vast. Het leidt tot concrete en eenduidige afspraken over arbeidsvoorwaarden en huisregels. Bijvoorbeeld regels omtrent het ziekteverzuim, flexibele werktijden, overwerk, thuiswerken, veiligheidsprotocollen en het aanvragen van verlof. Maar een personeelshandboek kan bijvoorbeeld ook erg belangrijk zijn bij het aantonen van ernstige verwijtbaarheid of disfunctioneren.

Wij stellen voor u een personeelshandboek samen of passen bestaande handboeken waar nodig aan. Uw arbeidsvoorwaarden en richtlijnen vormen het uitgangspunt.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop uw medewerkers voor u werkt. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Maar ook reiskostenvergoeding, een auto, overwerktoeslag en kinderopvang zijn voorbeelden van arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst, personeelshandboek en/of cao. Voor een aantal arbeidsvoorwaarden staat in de wet een minimum voorgeschreven. Bijvoorbeeld het minimumloon en een minimum aantal vakantiedagen. Hier mag echter positief vanaf worden geweken.

HR Proof stelt een arbeidsvoorwaardenpakket op dat past binnen de huidige markt en het beleid van uw organisatie.

Arbeidsovereenkomsten

In een arbeidsovereenkomst staan de belangrijkste afspraken tussen u en uw medewerkers. Een arbeidsovereenkomst kan schriftelijk en mondeling afgesloten worden. Het is haast onmogelijk om mondelingen afspraken te bewijzen. Door een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen staan de rechten en plichten voor u en uw medewerkers vast. Maar welke afspraken zijn verstandig om in een arbeidsovereenkomst op te nemen?

Laat door ons uw arbeidsovereenkomsten opstellen of controleren, dan bent u verzekerd dat uw contracten HR Proof zijn en u juridisch sterk staat.

Arbeidswetgeving

Voor de ondernemer wordt het volgen van de arbeidswetgeving steeds meer een dagtaak. Dit komt door de vele wetswijzigingen die elkaar steeds sneller opvolgen. Het niet kennen of niet naleven van de arbeidswetgeving kan leiden tot hoge boetes of onnodige kosten.  

Laat HR Proof u adviseren. Wij kennen de materie door en door en zijn altijd up-to-date. Binnen uw organisatie kijken we of u aan de huidige arbeidswetgeving voldoet en brengen waar nodig verbeteringen aan waardoor u er verzekerd van bent dat uw organisatie voldoet aan de regels en voorwaarden volgens de arbeidswetgeving.

CAO

Een cao is een schriftelijk overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Zoals het loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

Een cao wordt afgesloten door 1 of meer werkgevers, 1 of meer werkgeversorganisatie en 1 of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden). Deze organisaties kunnen u vertellen of voor u een cao geldt en wat erin staat. 

Heeft u een eigen cao en wilt u verbeteringen aanbrengen of heeft u nog geen cao. Wij kunnen begeleiden in het creëren van een eigen cao en in cao onderhandelingen, zodat u voor uw medewerkers een cao heeft die perfect aansluit bij uw organisatie.  

Is uw organisatie HR Proof

Neem contact met ons op