Eerste Kamer stemt voor betaald ouderschapsverlof

21 oktober 2021 in Nieuws

Het voorstel voor de Wet betaald ouderschapsverlof is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit moet werknemers vanaf 2 augustus 2022 gedurende negen weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV bieden. De Eerste Kamer wil dat de uitkering verhoogd wordt naar 70% van het dagloon.

In april schaarde een meerderheid van de Tweede Kamer zich al achter het wetsvoorstel. Het voorstel is een uitwerking van een Europese richtlijn voor een betere werk-privébalans. De invoering van een uitkering tijdens 9 van de 26 weken ouderschapsverlof is de belangrijkste maatregel. Een werknemer kan deze uitkering alleen ontvangen voor verlofweken in het eerste jaar na de geboorte van het kind (en bij adoptie of pleegzorg tot een jaar na opname van het kind in het gezin, voor zover het kind jonger is dan acht jaar). De werkgever vraagt de uitkering aan, na afloop van het verlof.

Motie voor uitkering van 70% dagloon aangenomen

Net als bij het aanvullend geboorteverlof, is de hoogte van de uitkering discutabel. De werknemer krijgt 50% van zijn dagloon. Bovendien is het gemaximeerd op 50% van het maximumdagloon. Dit zou ertoe kunnen leiden dat het ouderschapsverlof met name voor laagbetaalde werknemers minder aantrekkelijk blijft. Vanwege deze zorg voegde demissionair minister Koolmees van SZW een bepaling toe aan het wetsvoorstel. Hierin staat dat het uitkeringspercentage nog vóór het ingaan van de wet te verhogen is naar 70%, als het nieuwe kabinet dat wil en daar budget voor weet vrij te maken. Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft nu een motie aanvaard waarin het kabinet wordt verzocht om het uitkeringspercentage inderdaad te verhogen van 50% naar 70%. De minister ontried vorige week de motie, maar moet er nu dus wel iets mee.

Ook wijzigingen in aanvullend geboorteverlof en WFW

Naast het betaald ouderschapsverlof bevat het wetsvoorstel wijzigingen van het aanvullend geboorteverlof en de Wet flexibel werken (WFW). Niet verzekerde werknemers, zoals dga’s, krijgen recht op een uitkering bij het aanvullend geboorteverlof en het verlof is straks door een werknemer stop te zetten als hij bijvoorbeeld ziek wordt. Voor de WFW gaat gelden dat álle werknemers die mantelzorgen of jonge kinderen hebben, mogen verzoeken om een wijziging van hun arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats. Op organisatie- of cao-niveau valt voor hen niet af te wijken. Verder wordt expliciet in de wet opgenomen dat een werkgever een werknemer niet mag benadelen vanwege verlofopname en dat de werknemer geen rechten mag verliezen tijdens het verlof.

Bron: Rendement Online

Andere recente berichten

Image
Image
Image

Is uw organisatie HR Proof

Neem contact met ons op