Inspectie SZW gaat strijd aan met seksuele intimidatie

30 maart 2018 in Nieuws

Inspectie SZW gaat meer inzetten op de bestrijding van seksuele intimidatie op de werkvloer. Ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal extra aandacht besteden aan de bevordering van een veilige werkcultuur. Dat blijkt uit de beantwoording van kamervragen over het Jaarplan 2018 van Inspectie SZW.

Om discriminatie en seksuele intimidatie te bestrijden heeft Inspectie SZW het team arbeidsdiscriminatie in het leven geroepen. Dit team gaat na of werkgevers een beleid voeren tegen discriminatie, waaronder discriminatie op geslacht. Het team kiest organisaties voor inspectie onder andere uit de meldingen die binnen zijn gekomen bij Inspectie SZW en berichtgeving in de media. Ook het ministerie van SZW zal een steentje bijdragen door instrumenten voor het tegengaan van seksuele intimidatie te promoten, zoals de wegwijzer Voorkomen en aanpakken seksuele intimidatie op het werk (pdf). Ook zal het ministerie bijeenkomsten gaan organiseren over dit onderwerp. Dit blijkt uit de beantwoording van kamervragen over het Jaarplan 2018 van de Inspectie SZW.

Inspectie SZW controleert beleid tegen PSA 

Discriminatie en seksuele intimidatie zijn vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkgevers zijn op basis van artikel 3 lid 2 van de Arbowet verplicht om een beleid te voeren tegen PSA. Inspectie SZW controleert of werkgevers dat inderdaad doen. De Inspectie let bij controle onder andere op de volgende zaken:

  • Is er een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen aangesteld?
  • Heeft de organisatie een klachtenprocedure en klachtencommissie ingesteld?
  • Zijn er gedragsregels vastgesteld en zijn leidinggevenden en werknemers daarop gewezen

Bron: Rendement.nl 

Andere recente berichten

Image
Image
Image

Is uw organisatie HR Proof

Neem contact met ons op