Inspectie SZW luidt noodklok over toename arbeidsongevallen

25 april 2018 in Nieuws

Inspectie SZW heeft een rapport gepubliceerd over de toestand van de arbeidsveiligheid op de Nederlandse werkvloeren. Als werkgevers geen actie ondernemen, ligt in 2025 het aantal beroepsziekten 15% hoger dan nu.

Uit het rapport Staat van arbeidsveiligheid 2018 dat Inspectie SZW op 17 april 2018 publiceert, blijkt dat het aantal arbeidsongevallen nog elk jaar toeneemt. In 2017 is het aantal gestarte ongevalsonderzoeken met 7% gestegen naar ruim 2.500 ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal werknemers dat in 2016 met een beroepsziekte kampt, ligt rond de 700.000; dat is 11% van de werknemers. Inspectie SZW waarschuwt dat werkgevers serieus werk moeten maken van arbeidsveiligheid en dat het aantal ongevallen en beroepsziekten omlaag moet.

Gevolgen arbeidsongeval direct zichtbaar

De gevolgen van een arbeidsongeval zijn direct zichtbaar, maar de gevolgen van een beroepsziekte openbaren zich vaak pas na (soms tientallen) jaren. Denk aan gezondheidsschade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals asbest, silicium en kwartsstof. Dergelijke beroepsziekten ontstaan nog te vaak doordat de werkgever de risico’s niet onderkende, en dus geen volledige en actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) had.  Ook zijn er in zo’n geval onvoldoende of helemaal geen risicobeperkende maatregelen genomen.

Werkgevers moeten werk maken van arbobeleid

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden moeten de norm worden. Maatregelen voor preventie, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheid als onderwerp van werkoverleg moeten tot de dagelijkse routine horen.  Werkgevers moeten dus serieus werk maken van arbeidsveiligheid en zorgen dat hun arbobeleid op orde is. Dat begint bij het aanstellen van preventiemedewerkers en het  opstellen van een actuele RI&E met bijbehorend plan van aanpak. De wijziging van de Arbowet van 1 juli 2017 is bedoeld om deze doelstellingen te realiseren.

Bron: Rendement.nl 

Andere recente berichten

Image
Image
Image

Is uw organisatie HR Proof

Neem contact met ons op