Pay gap: ‘Maak ongelijke beloning tussen man en vrouw strafbaar’

12 november 2018 in Nieuws

Een ingediend wetsvoorstel verplicht organisaties om mannen en vrouwen gelijk loon te betalen voor gelijk werk. Een pay gap wordt dankzij het voorstel dus strafbaar. Is uw organisatie equal pay proof?

Vrouwen krijgen 16% minder betaald dan mannen, hebben vaker een onzeker contract, krijgen minder waardering en minder doorgroeimogelijkheden. Aan de ene kant is het loonverschil te verklaren doordat vrouwen meer in deeltijd werken. Maar aan de andere kant is het niet te verklaren en is er sprake van ongelijke beloning.

Gevolgen voor vrouwen

De helft van de vrouwen in Nederland is economisch onzelfstandig en komt dus moeilijk rond van het inkomen. Dat maakt deze groep kwetsbaar in situaties als een echtscheiding of bij een huiselijk geweld. Bijna twee miljoen vrouwen waren volgens het CBS in 2016 financieel kwetsbaar tegenover één miljoen mannen. Daarbij lopen vrouwen volgens Women Inc door de gender pay gap in hun hele leven 300.000 euro mis. Ook het pensioen van vrouwen ligt door de loonkloof lager dan van mannen, doordat vrouwen minder verdienen en minder uren werken. Daardoor is de kans op armoede bij vrouwen ook hoger.

Loonkloven strafbaar?

Vaksbondsvrouwen debatteerden met Tweede Kamerleden en werkgevers over het dichten van de loonkloof. Politieke partijen besloten hierna werk te maken van het wetsvoorstel Equal Pay. Op 6 maart 2018 is het Equal Pay-wetsvoorstel ingediend door PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus. Dit houdt in dat organisaties met meer dan vijftig medewerkers verplicht elke drie jaar cijfers aan moet leveren over het salaris van de werknemers. Bij bestaande loonkloven krijgt de werkgever de ruimte om dit te veranderen. Als de situatie gelijk blijft volgen er boetes.

Equal Pay proof

Om te checken of uw bedrijf Equal Pay proof is, moeten alle onderstaande vragen positief zijn.

  • Is er een cao en een systeem van functiewaardering?
  • Bent u transparant in het beloningsbeleid?
  • Is het transparant en duidelijk waarover onderhandeld kan worden bij salarisonderhandelingen?
  • Is er beleid om beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen te voorkomen?
  • Is er aandacht voor de combinatie van werken en zorgen? Ook voor mannen/vaders?
  • Is er in de praktijk niet tóch een loonverschil (door lagere schaal of minder doorgroeimogelijkheden)?

De pay gap tegengaan

De FNV zal de komende periode strijden voor het dichten van de loonkloof. ‘De ongelijke beloning is al verboden, maar heeft nu een actieve aanpak nodig.’ Hiervoor moeten bedrijven kunnen aantonen dat er een transparant beloningsbeleid is. Daarnaast wil de organisatie salarissen transparant maken en werkelijke loonverschillen tegengaan. Daarvoor is een bredere aanpak nodig als betaald verlof en goede kinderopvangvoorzieningen.

De FNV is ook van mening dat zowel werkgevers als werknemers de gender pay gap meer onder de aandacht moeten brengen. Dit kan door in gesprek te gaan met uw werkgever of de ondernemingsraad over de loonkloof en de waardering voor vrouwenberoepen. Tot slot werkt #equalpay ook goed op Twitter en Facebook.

Bron: FNV

Andere recente berichten

Image
Image
Image

Is uw organisatie HR Proof

Neem contact met ons op