Veranderingen per 1 juli 2018 voor personeel en arbeid

4 juli 2018 in Nieuws

In vergelijking met voorgaande jaren is het rustig wat betreft de inwerkingtreding van nieuwe regels voor personeel en arbeid. Toch zijn er enkele aandachtspunten waar werkgevers rekening mee moeten houden.

De meest ingrijpende wetswijziging dit jaar vond al op 25 mei plaats: toen werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Veel organisaties zijn hier nog druk mee bezig. Naast de privacywetgeving zijn er dit jaar geen grote veranderingen. Het kabinet zet momenteel de aangekondigde maatregelen uit het regeerakkoord om in wetgeving. De meeste wijzigingen zijn gepland voor 1 januari 2020. Toch moeten werkgevers wel letten op enkele wijzigingen per 1 juli 2018.

Basiscontract arbodienstverlening, minimumloon en zzp’ers

Wijzigingen per 1 juli 2018 voor het personeelsbeleid:

  • Alle organisaties moeten over een basiscontract met hun arbodienstverlener beschikken. Sinds 1 juli 2017 geldt dat alle contracten aan de nieuwe eisen van de Arbowet moeten voldoen. Voor bestaande contracten met arbodienstverleners gold een overgangsrecht van een jaar. Per 1 juli 2018 moeten ook deze overeenkomsten zijn aangepast. Mist het basiscontract, dan kan Inspectie SZW een boete opleggen aan de werkgever.
  • Het wettelijk minimumloon is gestegen naar € 1.594,20 bruto per maand voor werknemers van 22 jaar en ouder. Het gaat om een stijging van 1,03% ten opzichte van de eerste helft van 2018. Ook het maximumdagloon is gewijzigd per 1 juli 2018.
  • De Belastingdienst gaat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) voor zzp’ers handhaven bij alle kwaadwillenden. Het kabinet is weliswaar bezig met een vervanger van de Wet DBA, maar zolang deze nog niet in werking is getreden, moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers rekening houden met de huidige regels.
  • De wettelijke vakantiedagen van 2017 zijn vervallen, tenzij een latere vervaltermijn is afgesproken of de werknemer redelijkerwijs niet in staat was om de vakantiedagen op te nemen.

 

 

Andere recente berichten

Image
Image
Image

Is uw organisatie HR Proof

Neem contact met ons op